T4, 03 / 2024 3:36 chiều | minhanh

Kế toán có vai trò rất quan trọng đối với quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Công việc của kế toán doanh nghiệp rất phức tạp với nhiều mảng, nhiều nghiệp vụ cần xử lý. Trong đó, công việc của Kế toán thuế và kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp có nhiều điểm khác nhau. Tùy theo hoạt động của từng doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thuê kế toán dịch vụ hoặc tuyển kế toán nội bộ riêng. Quý doanh nghiệp hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Phân biệt kế toán thuế và kế toán tổng hợp
  1. Kế toán thuế

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế đóng vai trò là cầu nối, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước. Thông qua công việc của kế toán thuế, nhà nước có thể quản lý được nền kinh tế dễ dàng hơn và giúp cho doanh nghiệp kinh doanh một cách ổn định, thực hiện báo cáo thuế đúng, tuân thủ quy định. Doanh nghiệp có thể thuê ngoài hoặc tuyển dụng riêng nhân viên kế toán thuế.

Công việc của kế toán thuế chủ yếu liên quan đến các vấn đề về thuế, gồm một số các công việc sau:

– Tập hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh để theo dõi, hạch toán theo từng ngày.

– Hàng quý, kế toán thuế lập các tờ khai thuế vào cuối quý gồm: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Cuối năm, kế toán thuế cần nộp báo cáo thuế và in toàn bộ sổ sách từ chi tiết đến tổng hợp để lưu trữ phục vụ cho việc quyết toán gồm: Sổ cái các tài khoản; Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng; Các bảng biểu chi tiết như: Tổng hợp công nợ phải thu – phải trả, Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Các phiếu thu, chi đi kèm các hóa đơn.

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh;

  1. Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Công việc chủ yếu là hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại công ty; kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ. Từ đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp; và lên báo cáo hàng ngày, hàng tháng tùy vào yêu cầu của cấp trên tại công ty. Cụ thể:

– Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.

– Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.

– Lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, hợp lý và an toàn.

– Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác,

– Lập báo cáo hàng tuần, tháng, quý, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp…

  1. Có nên thuê kế toán thuế dịch vụ?

Đối với các doanh nghiệp vừa thành lập, doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít hóa đơn, chứng từ phát sinh và muốn tiết kiệm chi phí, việc thuê kế toán thuế dịch vụ là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Kế toán dịch vụ vừa có thể thực hiện công việc báo cáo thuế với cơ quan nhà nước, vừa có thể giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc của kế toán nội bộ như hạch toán, lưu trữ chứng từ nội bộ… tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp mà chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tuyển một kế toán có trình độ để thực hiện các nghiệp vụ kế toán riêng.

Dịch vụ kế toán Blue cung cấp cho quý khách dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm cả kế toán thuế và kế toán nội bộ cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0989.347.858 – 0911.999.029 để được tư vấn gói dịch vụ kế toán phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Bài viết cùng chuyên mục