Hóa đơn điện tử

Các loại hóa đơn điện tử Các loại hóa đơn điện tử
T7, 04 / 2024 4:55 chiều
Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, từ ngày 1-7-2022, các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp cá[...]
Nội dung hóa đơn điện tử Nội dung hóa đơn điện tử
T3, 04 / 2024 2:47 chiều
Doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không phân biệt giá trị hàng hóa hay dịch vụ thì người bán đều phải xuất hóa đơn giao cho n[...]
zalo-icon
phone-icon