Báo cáo tài chính

Xử lý báo cáo tài chính sai sót Xử lý báo cáo tài chính sai sót
T4, 05 / 2024 10:46 chiều
Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và ch[...]
Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính
T5, 04 / 2024 11:12 chiều
Trong mỗi năm hoạt động, doanh nghiệp cần nộp nhiều loại báo cáo như báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thuế t[...]
Nguyên tắc lập báo cáo tài chính Nguyên tắc lập báo cáo tài chính
T7, 04 / 2024 10:51 sáng
Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế[...]
Nội dung của báo cáo tài chính Nội dung của báo cáo tài chính
T5, 03 / 2024 3:08 chiều
Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của một tổ chức, cung cấp thông tin về tình hình tài chính và có vai trò dự đoán t[...]
Báo cáo tài chính doanh nghiệp Báo cáo tài chính doanh nghiệp
T5, 03 / 2024 2:31 chiều
Báo cáo tài chính là nghĩa vụ cần thực hiện vào cuối năm của doanh nghiệp, nộp cho các cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin về tình hình tài ch[...]
zalo-icon
phone-icon