T5, 04 / 2024 11:12 chiều | minhanh

Trong mỗi năm hoạt động, doanh nghiệp cần nộp nhiều loại báo cáo như báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính… với nhiều quy định về thời hạn khiến chủ doanh nghiệp nhầm lẫn và dễ quên nộp dẫn đến bị phạt thuế. Sau đây là mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần lưu ý:

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính
  1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Đối với các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm như sau:

  • Các đơn vị kế toán, bao gồm doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, phải hoàn thành việc nộp Báo cáo tài chính năm không quá 30 ngày từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
  • Các đơn vị kế toán khác cần tuân thủ thời hạn nộp không quá 90 ngày.
  • Đối với đơn vị kế toán trực thuộc, việc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên phải được thực hiện theo thời hạn được quy định bởi đơn vị kế toán cấp trên.
  1. Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP:

“Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.”

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính

Theo đó, nếu nộp báo cáo tài chính trễ hạn cho cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị xử phạt. Mức xử phạt tùy thuộc vào thời gian chậm nộp báo cáo như sau:

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính trễ so với thời hạn quy định, dù là trễ 01 ngày cũng sẽ bị xử phạt. Tùy theo thời gian trễ hạn mà mức phạt cũng sẽ tăng dần lên. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về thời hạn nộp báo cáo thuế và thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn để tránh bị phạt thuế.

Dịch vụ kế toán Blue với đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp luôn nắm rõ  các quy định luật thuế và thực hiện công việc báo cáo chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn. Hãy để đơn vị kế toán chuyên nghiệp Blue giúp bạn xử lý công việc kế toán thuế dễ dàng, hiệu quả.

Bài viết cùng chuyên mục