T2, 06 / 2024 10:42 chiều | minhanh

Thông tin của doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hữu quan bao gồm nhiều thông tin như: Tên công ty, địa chỉ, thông tin liên hệ, ngành nghề kinh doanh… Khi thay đổi thông tin doanh nghiệp, chúng ta cần làm thủ tục đăng ký thay đổi lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Đối với những thông tin của doanh nghiệp hiển thị trên hóa đơn điện tử, sau khi làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế. Vậy những thông tin nào cần thực hiện thay đổi trên hóa đơn điện tử? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết hôm nay.

Thay đổi thông tin công ty có phải điều chỉnh hóa đơn điện tử?
  1. Thay đổi thông tin công ty trên hóa đơn điện tử

Theo Khoản 4, Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại Khoản 1, Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế bằng Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKTĐ Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123 qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sẽ thông báo trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, khi thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, bạn cần làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp.

  1. Thay đổi thông tin nào cần thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử?

Mỗi doanh nghiệp khi thành lập cần đăng ký nhiều thông tin như: Tên công ty, địa chỉ, thông tin liên hệ, ngành nghề kinh doah, vốn điều lệ, thành viên công ty…  và trong quá trình hoạt động kinh doanh do nhiều lý do sẽ có thể phải thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thông tin đã thay đổi đều cần phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng ta chỉ cần thực hiện thủ tục này khi có sự thay đổi thông tin doanh nghiệp hiển thị trên hóa đơn điện tử. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020-NĐ-CP, các thông tin của doanh nghiệp bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, mã số thuế. Vì vậy, khi thay đổi thông tin tên công ty, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp mới cần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

  1. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lên sở kế hoạch và đầu tư

Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần lưu ý: Khi thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, bạn cần thực hiện xin chuyển cơ quan thuế quản lý trước, sau đấy mới thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp chỉ cần gửi mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT tới cơ quan thuế đang quản lý để xin điều chỉnh thông tin hóa đơn. Doanh nghiệp có thể thao tác kê khai và nộp trực tuyến trên trang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thao tác trực tiếp trên phần mềm hóa đơn điện tử đang sử dụng.

Các thao tác thay đổi thông tin trên hóa đơn điện tử như sau chung như sau:

– Đăng nhập vào tài khoản hóa đơn điện tử của công ty

– Cập nhật lại thông tin công ty tại trường thông tin doanh nghiệp

– Lập Tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT lên cơ quan thuế

– Theo dõi kết quả nộp tờ khai. Khi chuyển sang trạng thái CQT chấp nhận, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn với thông tin đã điều chỉnh.

Lưu ý:

  • Trong thời gian làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp nên hạn chế xuất hóa đơn;
  • Thông báo với khách hàng, đối tác về việc công ty đang chuyển địa chỉ để tránh thất lạc thư từ hoặc khách hàng đến địa chỉ cũ giao dịch.
  • Sau khi thay đổi nội dung đăng ký, khi lấy hóa đơn đầu vào, doanh nghiệp cần kiểm tra thông tin doanh nghiệp xem đã cập nhật thông tin mới đăng ký hay chưa.
Bài viết cùng chuyên mục