T4, 04 / 2024 10:13 chiều | minhanh

Kế toán thuế là một vị trí quan trọng không thể thiếu trong việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thuê kế toán riêng đảm nhận vị trí này hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuế của đơn vị dịch vụ. Sau đây là những công việc mà kế toán thuế cần thực hiện:

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp
 1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp về việc ghi chép, quản lý, tính toán, khai thông tin tài chính, các vấn đề liên quan đến thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế bao gồm các công việc như: tính toán số tiền thuế phải trả, lập bảng kê chi tiết các khoản thuế và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nộp thuế cho cơ quan thuế theo đúng quy định pháp luật.

Đối với doanh nghiệp, vị trí kế toán thuế giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu hóa chi phí thuế. Đối với Nhà nước, kế toán thuế sẽ giúp Nhà nước quản lý hiệu quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

 1. Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

2.1. Công việc kế toán thuế vào đầu năm

– Kê khai, nộp thuế môn bài

– Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (thuế VAT), thuế thu nhập cá nhân của tháng 12 hoặc quý 4 của năm trước liền kề.

– Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý 4 của năm trước liền kề.

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 4 năm trước đó.

2.2. Công việc hàng ngày của kế toán thuế

– Thu thập các hóa đơn đầu vào, đầu ra

– Theo dõi, xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn

– Nộp tiền thuế nếu có thuế phát sinh cần nộp, tránh trường hợp doanh nghiệp bị phạt do quá hạn nộp

– Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng, bao gồm các loại tiền vào, tiền ra

– Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho khoa học, dễ tìm kiếm khi cần

– Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ, dựa vào các loại phiếu thu, phiếu chi.

2.3. Công việc hàng tháng

– Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng với trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, đồng thời có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên

– Lập tờ khai cho tất cả các loại thuế (nếu có)

– Lập báo cáo cho tình trạng sử dụng hóa đơn hàng tháng với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng

– Thực hiện bút toán phân bổ công cụ, dụng cụ, trích hao tài sản cố định

– Cân đối chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, có phương án xử lý linh hoạt, tránh tình trạng dồn việc vào cuối năm.

2.4. Công việc hàng quý

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập có doanh thu ít hơn 50 tỷ VND cần khai thuế giá trị gia tăng

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

2.5. Công việc vào cuối năm

– Hoàn tất các báo cáo tài chính của năm, Báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản

– Lập báo cáo thuế vào quý 4

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp của năm

– In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Những sổ sách này bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái các tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu, chi.

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp
 1. Trách nhiệm của kế toán thuế
 • Thu thập và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Kê khai đầy đủ, chính xác, các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp
 • Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kế toán, thuế (sai sót trong hạch toán, kê khai, nộp thuế, các tranh chấp về thuế)
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.
 • Cập nhật nhanh chóng, đầy đủ các thông tin về Luật thuế và Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế cho doanh nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra.
Bài viết cùng chuyên mục