T3, 04 / 2024 2:22 chiều | minhanh

Nộp báo cáo thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp, được thực hiện định kỳ và phải nộp theo đúng quy định của pháp luật, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính. Trong bài viết ngày hôm nay, Luật Blue sẽ giúp quý khách xác định kỳ kê khai thuế của doanh nghiệp mình để thực hiện nghĩa vụ báo cáo đầy đủ và đúng pháp luật.

Doanh nghiệp báo cáo thuế GTGT theo tháng hay theo quý
  1. Báo Cáo Thuế Là Gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào phát sinh trong quá trình mua hàng hóa hoặc dịch vụ, các hóa đơn do chính đơn vị phát hành là thuế giá trị gia tăng đầu ra.

  1. Xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng

Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

“1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng…”

Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế GTGT là loại thuế kê khai theo Tháng.

Trường hợp các doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn kê khai thuế theo quý.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động, có hoạt động phát sinh doanh thu thì việc xác định khai thuế theo tháng hay quý sẽ phụ thuộc vào doanh thu của doanh nghiệp Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ và trên 50 tỷ. Doanh nghiệp đang hoạt động, nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống, thì sẽ kê khai theo quý, nếu doanh thu lớn hơn 50 tỷ thì sẽ kê khai theo tháng

Về phương pháp kê khai:

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi doanh nghiệp đang hoạt động và có doanh thu dưới 1 tỷ đồng;

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi doanh nghiệp đang hoạt động và có doanh nghiệp dưới 1 tỷ đồng.

  1. Kê khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập

Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

“a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.”

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập, thì sẽ kê khai thuế GTGT theo quý. . Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý

  1. Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý, mỗi năm cần nộp hồ sơ khai thuế tương ứng với quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 của năm.

Căn cứ tại Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý như sau:

“1.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.”

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1: Chậm nhất là ngày 30/04

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 2: Chậm nhất là ngày 31/07

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 3: Chậm nhất là ngày 31/10

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 4: Chậm nhất là ngày 31/01 năm tiếp theo

 

 

Bài viết cùng chuyên mục