T6, 04 / 2024 11:39 chiều | minhanh

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau sẽ phải nộp những loại thuế và tờ khai thuế khác nhau. Hôm nay, Luật Blue sẽ hướng dẫn quý khách cách làm báo cáo thuế cơ bản cho doanh nghiệp mới thành lập.

Cách làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp mới
 1. Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp cần nộp

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp đang hoạt động cần làm báo cáo thuế và nộp lên cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp cần nộp 4 loại báo cáo thuế bao gồm:

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Tùy thuộc vào đặc tính ngành nghề hoạt động và đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà phần báo cáo thuế có thể được kê khai theo tháng hoặc quý.

 1. Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế

2.1. Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trước khi kê khai, doanh nghiệp cần xác định doanh nghiệp kê khai thuế theo quý hay theo tháng, kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

Xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng:

 • Doanh nghiệp mới thành lập, thì sẽ kê khai thuế GTGT theo quý.
 • Doanh nghiệp đang hoạt động, nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống, thì sẽ kê khai theo quý, nếu doanh thu lớn hơn 50 tỷ thì sẽ kê khai theo tháng.

Xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp:

 • Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì sẽ kê khai theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ 1 năm sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Các tờ khai phải nộp:

 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT
 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp:

Trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT

Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT

Cách làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp mới

2.2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Doanh nghiệp sẽ dựa trên thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ để kê khai theo tháng hoặc theo quý.

 • Doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN từ dưới 50 triệu đồng sẽ kê khai theo quý.
 • Doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN trên 50 triệu đồng, sẽ kê khai theo tháng.

Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN.

2.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi trừ hết các loại chi phí. Mỗi quý, kế toán sẽ căn cứ vào số hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán của doanh nghiệp để tạm tính thuế TNDN phải nộp. Trong trường hợp phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần nộp thuế TNDN đó, hạn cuối là ngày thứ 30 của quý tiếp theo. Nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán năm từ 20% trở lên, thì doanh nghiệp sẽ bị phạt vì chậm nộp tiền thuế.

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý.

2.4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quý trừ những doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm báo cáo hóa đơn theo tháng.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 1. Thời hạn nộp báo cáo thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý

+ Quý 1: Ngày cuối cùng của tháng 4 năm hiện tại

+ Quý 2: Ngày cuối cùng của tháng 7 năm hiện tại

+ Quý 3: Ngày cuối cùng của tháng 10 năm hiện tại

+ Quý 4: Ngày cuối cùng của tháng 1 năm sau

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

Bài viết cùng chuyên mục