T6, 03 / 2024 3:49 chiều | minhanh

Nộp báo cáo thuế là trách nhiệm của tất cả các doanh nghiệp và được thực hiện định kỳ theo tháng, theo quý tùy vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp. Trong bài viết ngày hôm nay, Luật Blue sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp những loại báo cáo thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp:

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải nộp
 1. Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động mang tính chất kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra đối với những hoạt động phát sinh trong quá trình trao đổi hàng hóa hay sử dụng dịch vụ.

Báo cáo thuế là một phương thức giúp doanh nghiệp xem lại toàn bộ hoạt động kinh doanh thực tế của mình, đồng thời giúp các cơ quan quản lý thuế nắm bắt tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp.

 1. Các loại báo cáo thuế phải nộp

Doanh nghiệp đang hoạt động cần nộp 4 loại báo cáo thuế sau lên cơ quan quản lý thuế:

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

2.1. Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trong kỳ hoạt động, dù có phát sinh thuế GTGT hay không, doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế GTGT đầy đủ. Việc đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định doanh nghiệp kê khai thuế theo quý hay theo tháng, kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

Xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng:

 • Doanh nghiệp mới thành lập, thì sẽ kê khai thuế GTGT theo quý.
 • Doanh nghiệp đang hoạt động, nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống, thì sẽ kê khai theo quý, nếu doanh thu lớn hơn 50 tỷ thì sẽ kê khai theo tháng.
 • Hiện nay, đa số các công ty thực hiện khai báo theo quý nhưng doanh nghiệp vẫn cần xác định chính xác đối tượng kê khai để thực hiện nộp báo cáo kịp thời hạn

Xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp:

 • Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì sẽ kê khai theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ 1 năm sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Các tờ khai phải nộp:

 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT
 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp:

Trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT

Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT

2.2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Doanh nghiệp sẽ dựa trên thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ để kê khai theo tháng hoặc theo quý.

 • Doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN từ dưới 50 triệu đồng sẽ kê khai theo quý.
 • Doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN trên 50 triệu đồng, sẽ kê khai theo tháng.

Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN.

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải nộp

2.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Mỗi quý, kế toán sẽ căn cứ vào số hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán của doanh nghiệp để tạm tính thuế TNDN phải nộp. Trong trường hợp phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần nộp thuế TNDN đó, hạn cuối là ngày thứ 30 của quý tiếp theo. Nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán năm từ 20% trở lên, thì doanh nghiệp sẽ bị phạt vì chậm nộp tiền thuế.

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý.

2.4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quý. Lưu ý:

 • Tất cả mọi doanh nghiệp đều phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, kể cả doanh nghiệp mới thành lập. Ngoại trừ những doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm báo cáo hóa đơn theo tháng.
 • Trong kỳ nếu doanh nghiệp phát sinh hóa đơn nào thì vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Nếu doanh nghiệp mới thành lập, chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế doanh nghiệp của Luật Blue, quý doanh nghiệp luôn yên tâm khi các nghĩa vụ báo cáo thuế của doanh nghiệp được kê khai đầy đủ, đúng quy định và thời hạn bởi kế toán viên chuyên nghiệp!

Bài viết cùng chuyên mục