T6, 05 / 2024 10:30 chiều | minhanh

Hiện nay, có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ. Mỗi một phương pháp kê khai có những đặc điểm riêng áp dụng riêng cho nhóm đối tượng khác nhau. Để có thể lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp cho doanh nghiệp mình, quý khách hãy tham khảo bài viết sau của chúng tôi:

Doanh nghiệp nên chọn phương pháp tính thuế nào?
  1. Phân biệt phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp
Tiêu chí Phương pháp khấu trừ       Phương pháp trực tiếp

 

Khái niệm Doanh nghiệp được khấu trừ giữa thuế đầu vào và đầu ra. Nếu thuế GTGT đầu vào của kỳ kê khai thuế lớn hơn thuế GTGT đầu ra thì doanh nghiệp không phải đóng thuế.

 

Doanh nghiệp đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tỷ lệ trên doanh thu (tỷ lệ bao nhiêu tùy theo ngành nghề kinh doanh).

Theo phương pháp này, việc đóng thuế GTGT chỉ căn cứ theo doanh thu đạt được, không quan tâm đến chi phí đầu vào (có thuế GTGT và không có thuế GTGT).

 

Đối tượng áp dụng • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế;

• Doanh nghiệp, hợp tác xã  đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng nhưng đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

• Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Sau khi thành lập, hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều lựa chọn theo phương pháp này.

 

• Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng nhưng không đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

• Hộ, cá nhân kinh doanh;

• Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí;

• Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Những doanh nghiệp thường áp dụng phương pháp này là những đơn vị khó xác định được chi phí đầu vào, hoặc chi phí đầu vào không có hóa đơn GTGT như: Giáo dục, tư vấn, nhà hàng, khách sạn…

 

Cách tính thuế Số thuế GTGT phải nộp =   Số thuế GTGT đầu vào hợp lệ –  Số thuế GTGT đầu ra Số thuế GTGT = Doanh thu  x Tỷ lệ tính thuế(%)

Đối với cơ sở hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý: Số thuế GTGT = Giá trị gia tăng x Thuế suất

 

Thuế suất, tỷ lệ % tính thuế Thuế suất:

Có 05 loại thuế suất áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:

+ Không tính thuế;

+ Thuế suất đặc thù;

+ Thuế suất 0%;

+ Thuế suất 5%;

+ Thuế suất 10% (áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ không nằm trong 4 nhóm trên).

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT được quy định theo từng hoạt động cụ thể:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Khấu trừ thuế Được khấu trừ, xét hoàn thuế GTGT Không được khấu trừ

 

Doanh nghiệp nên chọn phương pháp tính thuế nào?
  1. Ưu điểm và nhược điềm của phương pháp tính thuế khấu trừ và trực tiếp.

2.1. Phương pháp tính thuế trực tiếp

* Ưu điểm:

– Các doanh nghiệp không cần thực hiện đầy đủ các vấn đề như chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, các chứng từ, không cần các hóa đơn GTGT ở đầu vào vì không được khấu trừ giảm thuế;

– Báo cáo tài chính theo phương pháp trực tiếp sẽ không phức tạp như phương pháp khấu trừ;

– Tỷ lệ thu thuế GTGT thấp, chỉ từ 1%-5% tùy theo từng ngành nghề.

* Nhược điểm:

– Các doanh nghiệp áp dụng phương pháp đóng thuế này không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế đầu vào gây ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ.

2.2. Phương pháp kê khai khấu trừ

* Ưu điểm

– Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

– Có thể kiểm soát và cân đối số thuế VAT phải đóng bằng cách mua hàng dự trữ hoặc xuất dùng;

– Những doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu và dự án đầu tư nên áp dụng cách tính này để được hoàn thuế.

* Nhược điểm

– Cần có kế toán chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cao.

– Nhiều những quy định, yêu cầu liên quan đến hóa đơn, thuế suất của hàng hóa, dịch vụ.

Dựa trên những đặc điểm của hai phương pháp trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và điều kiện của doanh nghiệp mình. Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Luật Blue qua hotline 0989.347.858 – 0911.999.029.

Bài viết cùng chuyên mục