01:54 EST Chủ nhật, 21/01/2018

Hệ Thống

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 52


Hôm nayHôm nay : 371

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9085

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304204

Trang nhất » Kiến thức - Tư liệu » Kế Toán

Ảnh minh họa

GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Làn sóng mua lại thương hiệu vào cuối những năm 1980 là kết quả của việc phần lớn hệ thống kế toán hiện hành không ghi nhận được giá trị của thương hiệu theo khía cạnh kinh tế học. Các giao dịch châm ngòi cho những tranh cãi xung quanh việc ghi nhận này bao gồm việc Nestlé mua lại Rowntree, Grand Metropolitan mua lại Pillsbury, và Danone mua lại Nabisco’s European.

Ảnh minh họa

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

Các khoản ứng trước là những khoản tiền tạm ứng, tạm chi, tạm gửi theo những nguyên tắc riêng. Các khoản ứng trước thuộc vốn, tài sản của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi, phải xử lý. Đó là các khoản tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên tỏng doanh nghiệp đi công tác hoặc để thực hiện một nhiệm vụ trong sản xuất, kinh doanh như mua vật tư, thuê dịch vụ, vận chuyển, bốc xếp vật tư…; là các khoản chi đã phát sinh nhưng chưa được tính là chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc chi phí hoạt động khác trong kỳ hạch toán; là các khoản tiền, tài sản của doanh nghiệp đang gửi đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ở các ngân hàng, Kho bạc, ở các đơn vị khác trong các quan hệ kinh tế, vay mượn.

Ảnh minh họa

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Đầu tư là mọi hoạt động bỏ vốn ở hiện tại nhằm mục đích sinh lời ở tương lai. Hoạt động tài chính là các hoạt động có liên quan đến việc huy động vốn, khai thác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đầu tư tài chính là hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lực, tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

(Hinh Minh Họa)

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ

I. Kế Toán Phải Thu Khách Hàng II. Kế Toán Phải Thu Nội Bộ III. Kế Toán Phải Thu Khác IV. Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người Bán V. Kế Toán Chi Phí Phải Trả VI. Kế Toán Phải Trả Nội Bộ VII.Kế Toán Các Khoản Phải Trả Khác

(Hinh Minh Họa)

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các khoản tiền đang chuyển. Với tính thanh khoản cao, vón bằng tiền được doanh nghiệp dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm, chi phí.

(Hinh Minh Họa)

KẾ TOÁN THUẾ

I. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ II. KẾ TOÁN THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ III. KẾ TOÁN THUẾ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC IV. KẾ TOÁN TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI V. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ VI. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Hinh Minh Họa)

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo: Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

(Hinh Minh Họa)

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

* Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ.

(Hinh Minh Họa)

SỰ THAY ĐỔI CỦA CHI PHÍ

Người quản lý trong bất kỳ tổ chức nào cũng muốn biết chi phí thay đổi như thế nào khi hoạt động của tổ chức thay đổi. Mối quan hệ giữa chi phí và mức độ hoạt động gọi là cách ứng xử của chi phí liên quan đến các chức năng quản lý: lập kế hoạch, diều khiển và ra quyết định. Để ra quyết định và chuẩn bị các bảng kế hoạch, người quản lý phải tiên đoán chi phí cho các mức độ sản xuất hay tiêu thụ khác nhau

(Hinh Minh Họa)

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT

Các doanh nghiệp sản xuất phân loại chi phí theo quá trình sản xuất, làm cơ sở để thiết lập báo cáo chi phí. Báo cáo chi phí sản là 1 báo cáo nội bộ trình bày chi tiết tất cả các loại chi phí tạo nên giá vốn hàng bán trong 1 kỳ nhất định.

(Hinh Minh Họa)

HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY MỘT VÀI KHOẢN MỤC TRÊN BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

Đoạn 37 của chuẩn mực kế toán số 21- Trình bày báo cáo tài chính (VAS 21) quy định khi lập bảng cân đối kế toán phải phân loại và trình bày riêng biệt các tài sản thành ngắn hạn và dài hạn. Đây được xem là yêu cầu cơ bản khi lập bảng cân đối kế toán vì các thông tin này nếu bị trình bày sai lệch sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặc dù chế độ kế toán doanh nghiệp nước ta trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi, hòan thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế.

(Hinh Minh Họa)

GIẢM GIÁ TRỊ CỦA TÀI SẢN VÀ SỰ ẢO TƯỞNG VỀ GIÁ TRỊ THỰC CỦA CÁC TÀI SẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Nếu tài sản có sự giảm giá trị, khi đó sẽ phát sinh chi phí giảm giá trị của tài sản và giá trị ghi sổ sẽ được ghi giảm xuống bằng với giá trị có thể thu hồi của tài sản. Tuy nhiên, câu hỏi khi nào và như thế nào áp dụng phương pháp kiểm tra giảm giá trị của tài sản chỉ có thể được giải đáp khi áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 36 (IAS 36) “Giảm giá trị của tài sản”. IAS 36 là một trong các Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và được sửa đổi, cập nhật hàng năm. Nhưng IAS 36 được biết và được sử dụng nhiều hơn ở nhiều quốc gia từ 1/1/2005.

(Hinh Minh Họa)

CỔ PHIẾU THƯỞNG, BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

Hiện tại các Công ty cổ phần đang quyết định chia cổ tức, trong đó có việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng bằng cổ phiếu. Bài viết này giúp độc giả thấy rõ bản chất của việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và đưa ra hướng xử lý kế toán đối với các bên liên quan.

(Hinh Minh Họa)

NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG TRONG CHUẨN MỰC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTC QUỐC TẾ VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH

Chuẩn mực Lập và trình bày BCTC quốc tế số 3 (IFRS3) về hợp nhất kinh doanh được Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế( IASB) ban hành tháng 3/2004, được sửa đổi lần đầu tiên vào tháng 1/2008 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2009. IFRS 3 sửa đổi áp dụng cho nhiều loại giao dịch như hợp nhất kinh doanh ( HNKD) của những hợp đồng riêng biệt và HNKD của các kinh doanh tương hỗ…Trong năm 2010, IFRS 3 lại tiếp tục được sửa đổi nhằm phục vụ mục tiêu hội tụ chuẩn mực kế toán toàn cầu. Những lần sửa đổi này đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong kế toán HNKD và có những ảnh hưởng đến kế toán của nhiều quốc gia, trong đó, có kế toán Việt Nam.

(Hinh Minh Họa)

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ngành kế toán doanh nghiệpvà các nhân viên kế toán rất quan tâm. Do vậy bài viết sẽ đề cập cụ thể thực tế về kế toán khoản chiết khấu thương mại để giúp người học, các giảng viên và các nhân viên kế toán tiếp cận một phần hành kế toán.

(ảnh từ net)

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

(ảnh từ net)

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

TỔNG QUAN VỀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

(ảnh từ net)

GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Làn sóng mua lại thương hiệu vào cuối những năm 1980 là kết quả của việc phần lớn hệ thống kế toán hiện hành không ghi nhận được giá trị của thương hiệu theo khía cạnh kinh tế học. Các giao dịch châm ngòi cho những tranh cãi xung quanh việc ghi nhận này bao gồm việc Nestlé mua lại Rowntree, Grand Metropolitan mua lại Pillsbury, và Danone mua lại Nabisco’s European.