01:53 EST Chủ nhật, 21/01/2018

Hệ Thống

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 355

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9069

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304188

Trang nhất » Văn bản luật » Thuế

Thông tư 111/2013/TT-BTC: hướng dẫn về thuế TNC

Thông tư 111/2013/TT-BTC: hướng dẫn về thuế TNC

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Gửi lên: 28/08/2013 02:35 Đã xem 111 Đã tải về 32
Nghị quyết 02 ngày 07/01/2013

Nghị quyết 02 ngày 07/01/2013

Tại Nghị quyết 02/NQ-CP được ban hành ngày 7/1/2013, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: gia hạn nộp thuế TNDN, thuế GTGT, hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản…

Gửi lên: 27/01/2013 01:40 Đã xem 105 Đã tải về 5
Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân

Gửi lên: 14/12/2012 06:30 Đã xem 187 Đã tải về 26
Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2012.

Gửi lên: 08/09/2012 00:45 Đã xem 414 Đã tải về 72
Công văn hướng dẫn điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn hướng dẫn điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 17 tháng 8 năm 2012, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2967/TCT-CS; giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN, có nêu rõ:
"Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính).
Để giúp cán bộ thuế và người nộp thuế nắm bắt kịp thời và thực hiện những thay đổi, bổ sung trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế gửi kèm theo công văn này tài liệu giới thiệu về “Điểm mới tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC so với Thông tư số 130/2008/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Gửi lên: 29/08/2012 02:19 Đã xem 256 Đã tải về 28
Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi.

Gửi lên: 29/08/2012 02:17 Đã xem 255 Đã tải về 47
Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tại Thông tư này, kiểm toán viên hành nghề được quyền làm hồ sơ đăng ký xin cấp chứng chỉ để hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Gửi lên: 25/08/2012 04:37 Đã xem 208 Đã tải về 21
Nghị định 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13

Nghị định 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Gửi lên: 01/08/2012 06:49 Đã xem 145 Đã tải về 12
Nghị định 122/2011/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 122/2011/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Gửi lên: 25/07/2012 04:06 Đã xem 141 Đã tải về 4
Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009

Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08/9/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Gửi lên: 25/07/2012 04:02 Đã xem 119 Đã tải về 1
Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012

Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

Gửi lên: 25/07/2012 04:00 Đã xem 127 Đã tải về 9
Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà, đất

Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà, đất

Ngày 04/08/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2009/TT-BTC, Thông tư 02/2010/TT-BTC và Thông tư 12/2011/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2011.

Gửi lên: 08/07/2012 22:55 Đã xem 131 Đã tải về 1
Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý Thuế

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý Thuế

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Gửi lên: 06/07/2012 21:34 Đã xem 132 Đã tải về 7
Luật Thuế Gía Trị Gia Tăng

Luật Thuế Gía Trị Gia Tăng

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Gửi lên: 06/07/2012 20:55 Đã xem 153 Đã tải về 1